Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam

Hướng dẫn nộp báo cáo

Để các bài giảng, báo cáo tại Hội nghị VSRNM 2024 được phong phú và chất lượng, Ban Tổ chức đề nghị các đại biểu gửi ca/nhóm ca lâm sàng hay, các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị tham gia báo cáo tại hội nghị.

Bài gửi tham gia sẽ được xét báo cáo tại hội nghị và phần tóm tắt sẽ được đăng trên cuốn Kỷ yếu hội nghị, những bài toàn văn có chất lượng sẽ được đăng trên tạp chí Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam. Các báo cáo viên sẽ được miễn phí đăng ký hội nghị VSRNM 2024.

Hạn chót nhận bài báo cáo tóm tắt cho Hội nghị VSRNM 2024 ngày 07 tháng 07 năm 2024 trên website: https://radiology.vn (Yêu cầu gửi bài báo cáo toàn văn trước ngày 01 tháng 08 năm 2024 để xét được báo cáo). Các báo cáo in trong quyển kỷ yếu không hạn chế, phông chữ quy định là “Times New Roman” cỡ chữ 14, bài viết không quá 07 trang khổ giấy A4, khoảng cách dòng đơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ hoặc thắc mắc cần giải đáp, Quý đại biểu liên hệ Ban tổ chức của Hội nghị:

Văn phòng Hội tại Trung tâm Điện quang - Bệnh viện Bạch Mai số 78 đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Website hội nghị: radiology.vn. Email: radiologyvn@gmail.com.

1/ Văn phòng Hội:

CN Trần Công Chí – Chánh văn phòng Hội Điện quang & YHHN VN

Điện thoại: 0919416888.                 Email: trancongchi@gmail.com.

CN Hoàng Thị Thanh Huyền – Thư ký Hội Điện quang & YHHN Việt Nam.

Điện thoại: 0963858125.             Email: hoanghuyen2598@gmail.com.

2/ Ban thư ký Hội nghị VSRNM 2024:

Ms Nguyễn Phương Anh – Thư ký sự kiện VSRNM 2024.

Điện thoại: 0983494230                 Email: anh.phuong@hoavietmedia.com

Ms Vũ Bích Ngọc – Thư ký sự kiện VSRNM 2024.

Điện thoại: 0973843968                 Email: ngoc.vu@hoavietmedia.com

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác./.