Tin tức

Tin tức mới và Sự kiện?

01

ĐĂNG KÝ THAM DỰ & GỬI BÁO CÁO

Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam rất vinh dự được thông báo và kính mời quý đồng nghiệp đến tham dự Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 25 (VSRNM 2024) vào ngày 22-24/08/2024

02

THƯ MỜI THAM GIA TÀI TRỢ

Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam rất vinh dự được thông báo và kính mời Quý Công ty tham gia tài trợ Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 25 (VSRNM 2024) vào ngày 22 - 24/08/2024

03

MỨC TÀI TRỢ VÀ QUYỀN LỢI

Ban tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 25 (VSRNM 2024) xin trân trọng thông báo các mức tài trợ cho Hội nghị vào ngày 22 - 24/08/2024 như sau:

TÀI TRỢ VÀNG
TÀI TRỢ BẠC
TÀI TRỢ ĐỒNG

Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Trở lại đầu trang