Tin tức

Tin tức mới và Sự kiện?

01

ĐĂNG KÝ THAM DỰ & GỬI BÁO CÁO

Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam rất vinh dự được thông báo và kính mời quý đồng nghiệp đến tham dự Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 24 (VSRNM 2023) vào ngày 25 - 26/08/2023 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Hội Điện quang và YHHN Việt Nam ngày 24/08/2023

02

THƯ MỜI THAM GIA TÀI TRỢ

Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam rất vinh dự được thông báo và kính mời Quý Công ty tham gia tài trợ Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 24 (VSRNM 2023) vào ngày 25 - 26/08/2023 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Hội Điện quang và YHHN Việt Nam ngày 24/08/2023.

03

MỨC TÀI TRỢ VÀ QUYỀN LỢI

Ban tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 24 (VSRNM 2023) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam xin trân trọng thông báo các mức tài trợ cho Hội nghị vào ngày 25 - 26/08/2023 và ngày 24/08/2023 như sau:

ĐỐI TÁC
TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
TÀI TRỢ VÀNG
TÀI TRỢ BẠC
TÀI TRỢ ĐỒNG

Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Trở lại đầu trang