Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam

Đăng ký tham dự

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các đại biểu gửi đăng ký tham dự trực tuyến tại đây: ĐĂNG KÝ

Phí đăng ký hội nghị như sau:

Đăng ký tham dự Hội nghị trước 01/08/2024: 1.500.000 đồng/01 đại biểu.

Đăng ký tham dự Hội nghị từ 01/08/2024: 2.000.000 đồng/01 đại biểu.

Tiệc tối Hội nghị khoa học ngày 23/08/2024: 1.000.000 đồng/01 đại biểu.

Lưu ý: Đại biểu đóng phí tham dự hội nghị có quyền lợi: tham dự tất cả các phiên khoa học hội nghị, được cung cấp 2 bữa tiệc trưa, 4 tiệc trà giữa giờ và tài liệu lưu hành tại hội nghị, được cấp giấy chứng nhận CME thời hạn 20 tiết.

Hình thức đăng ký và đóng phí:

Đăng ký và đóng phí trực tuyến trên website hội nghị: Quý đại biểu vui lòng đăng ký và đóng phí tham dự trên wesbite hội nghị: https://radiology.vn.

Tên tài khoản          :           VSRNM
Số tài khoản VNĐ   :           0011004439036
Tại ngân hàng          :           Sở giao dịch Vietcombank.
Địa chỉ                      :           11 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: VSRNM2024-Họ tên–SĐT hoặc email

Sau khi chuyển khoản đề nghị quý đại biểu gửi email đến địa chỉ radiologyvn@gmail.com  thông báo với nội dung “VSRNM2024 - Họ tên - SĐT hoặc email” đã thực hiện việc chuyển khoản (Ban tổ chức sẽ xác nhận sau 03 ngày nhận được không tính thứ 7 và chủ nhật. Nếu chuyển khoản cho nhiều đại biểu đề nghị ghi cụ thể từng đại biểu).