Tin tức

ĐĂNG KÝ THAM DỰ & GỬI BÁO CÁO

Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam rất vinh dự được thông báo và kính mời quý đồng nghiệp đến tham dự Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 25 (VSRNM 2024) vào ngày 23-24/08/2024

THƯ MỜI THAM GIA TÀI TRỢ

Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam rất vinh dự được thông báo và kính mời Quý Công ty tham gia tài trợ Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 25 (VSRNM 2024) vào ngày 23 - 24/08/2024

MỨC TÀI TRỢ VÀ QUYỀN LỢI

Ban tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 25 (VSRNM 2024) xin trân trọng thông báo các mức tài trợ cho Hội nghị vào ngày 23 - 24/08/2024 như sau:


Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top