Đăng ký tham dự và gửi báo cáo

                                                    

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hội Điện quang & Y học hạt nhân VN

-----------------------

Số: 838-CV/ĐQ&YHHNVN

V/v Đăng ký tham dự & gửi báo cáo  

Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 25

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

================

Hà Nội, ngày 9 tháng 04 năm 2024

ĐĂNG KÝ THAM DỰ & GỬI BÁO CÁO

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 25

(Thông báo số 2)

 

            Kính gửi:        Trung tâm, Khoa, Bộ môn Điện quang/Chẩn đoán hình ảnh

Khoa, Bộ môn Y học hạt nhân

                                    Bệnh viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng Quân và Dân Y

Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam rất vinh dự được thông báo và kính mời quý đồng nghiệp đến tham dự Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 25 (VSRNM 2024) vào ngày 22-24/ 08/ 2024 dự kiến tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Ariyana Đà Nẵng – số 107 đường Võ Nguyên Giáp – TP. Đà Nẵng.

Tại Hội nghị lần này sẽ có nhiều bài giảng cập nhật những kiến thức về Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân của các Giáo sư, Bác sỹ từ các bệnh viện trên toàn quốc và các bài giảng, các ca ghi hình, các ca lâm sàng của các giáo sư, bác sĩ đến từ các quốc gia Pháp, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore,... tương tác trực tiếp tại các phòng hội thảo.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các đại biểu gửi đăng ký tham dự và đóng phí hội nghị trên website hội nghị https://radiology.vn.

Phí đăng ký hội nghị như sau:

Đăng ký tham dự Hội nghị trước 01/08/2024: 1.500.000 đồng/01 đại biểu.

Đăng ký tham dự Hội nghị từ 01/08/2024: 2.000.000 đồng/01 đại biểu.

Tiệc tối Hội nghị khoa học ngày 23/08/2024: 1.000.000 đồng/01 đại biểu.

Lưu ý: Đại biểu đóng phí tham dự hội nghị có quyền lợi: tham dự tất cả các phiên khoa học hội nghị, được cung cấp 2 bữa tiệc trưa, 4 tiệc trà giữa giờ và tài liệu lưu hành tại hội nghị, được cấp giấy chứng nhận CME thời hạn 20 tiết. 

Hình thức đăng ký và đóng phí:

Đăng ký và đóng phí trực tuyến trên website hội nghị: Quý đại biểu vui lòng đăng ký và đóng phí tham dự trên wesbite hội nghị: https://radiology.vn.

Tên tài khoản                   :         VSRNM 

Số tài khoản VNĐ  :         0011004439036

Tại ngân hàng        :         Sở giao dịch Vietcombank.

Địa chỉ                    :         11 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: VSRNM2024-Mã đăng ký–Họ tên–SĐT hoặc email

Sau khi chuyển khoản đề nghị quý đại biểu gửi email đến địa chỉ radiologyvn@gmail.com  thông báo với nội dung “VSRNM2024 - Mã đăng ký - Họ tên - SĐT hoặc email” đã thực hiện việc chuyển khoản (Ban tổ chức sẽ xác nhận sau 03 ngày nhận được không tính thứ 7 và chủ nhật. Nếu chuyển khoản cho nhiều đại biểu đề nghị ghi cụ thể từng đại biểu).

Để các bài giảng, báo cáo tại Hội nghị VSRNM 2024 được phong phú và chất lượng, Ban Tổ chức đề nghị các đại biểu gửi ca/nhóm ca lâm sàng hay, các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị tham gia báo cáo tại hội nghị.

Bài gửi tham gia sẽ được xét báo cáo tại hội nghị và phần tóm tắt sẽ được đăng trên cuốn Kỷ yếu hội nghị, những bài toàn văn có chất lượng sẽ được đăng trên tạp chí Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam. Các báo cáo viên sẽ được miễn phí đăng ký hội nghị VSRNM 2024.

Hạn chót nhận bài báo cáo tóm tắt cho Hội nghị VSRNM 2024 ngày 01 tháng 07 năm 2024 trên website: https://radiology.vn  (Yêu cầu gửi bài báo cáo toàn văn trước ngày 01 tháng 08 năm 2024 để xét được báo cáo). Các báo cáo in trong quyển kỷ yếu không hạn chế, phông chữ quy định là “Times New Roman” cỡ chữ 14, bài viết không quá 07 trang khổ giấy A4, khoảng cách dòng đơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ hoặc thắc mắc cần giải đáp, Quý đại biểu liên hệ Ban tổ chức của Hội nghị:

Văn phòng Hội tại Trung tâm Điện quang - Bệnh viện Bạch Mai số 78 đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Website hội nghị: radiology.vn. Email: radiologyvn@gmail.com.

1/ Văn phòng Hội:

Cn Trần Công Chí – Chánh văn phòng Hội Điện quang & YHHN VN

Điện thoại: 0919416888.              Email: trancongchi@gmail.com.

Cn Hoàng Thị Thanh Huyền – Thư ký Hội Điện quang & YHHN Việt Nam. Điện thoại: 0963858125.                 Email: hoanghuyen2598@gmail.com.

2/ Ban thư ký Hội nghị VSRNM 2024:

Ms Nguyễn Phương Anh – Thư ký sự kiện VSRNM 2024.

Điện thoại: 0983494230               Email: anh.phuong@hoavietmedia.com

Ms Vũ Bích Ngọc – Thư ký sự kiện VSRNM 2024.

Điện thoại: 0973843968               Email: ngoc.vu@hoavietmedia.com

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác./.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP

 


Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top